Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(3):22-28
Alzheimer Hastalığı Demansı: Tanımlama, Klinik Sınıflama, Ayırıcı Tanı
E Eker
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Alzheimer Hastalığı demansı en sık görülen demanstır. Bu demans klinik ve nöropatolojik bulgular üzerinden tanımlanmaktadır ve kesin tanı için bu iki öğenin de olması gereklidir. Klinik tanı ölçütleri hala tartışmalıdır. Araştırmalarda beyin görüntüleme tekniklerinin ve beyin omurilik sıvısında bazı belirteçlerin ayırıcı tanıda kullanılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca diğer demans nedenleri için tanı ölçütlerinin geliştirilmiş olması da Alzheimer Hastalığı Demansı tanı ölçütlerinin gözden geçirilmesini gerektirmektedir.
Dementia Of Alzheimer?s Disease: Definition, Clinical Categorization, Differential Diagnosis
The most common cause of dementia is Alzheimer's Disease dementia. This dementia is defined on clinical and neuropathological findings and these two findings have to be present for definite diagnose. The clinical diagnostic criteria of Alzheimer's Disease Dementia is still on debate. Brain neurimaging techniques and some biomarkers in cerebrospinal liquid have shown to be used in differential diagnosis in the researches. Furthermore, the improvement of diagnostic criteria in other dementia etiologies requisited to rewiev the diagnostic criteria of Alzheimer's Disease Dementia.