Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(2):91-98
Kültür ve Psikoterapiler
C Güleç
Madalyon Psikiyatri Merkezi, Ankara
Değişik alt kültürleri içinde barındıran ülkelerde yürütülecek psikoterapi programlarının temel ilkeleri hakkında bir gözden geçirme çalışması olan bu makalede, Türkiye'ye özgü koşullara da değinilmiştir. Özellikle tedavi ilişkisi içinde ?problemin tanımlanması?, ?vericilik? ve 'i nandırıcılık? konusunun önemi vurgulanmıştır.
Culture and Psychotherapies
This article is a revisionary study on the basic principles of psychotherapy programmes persued in the countries which have diverse subcultures. In this article conditions in Turkey are also mentioned. The importance of ?definition of the problem?, ?gift? are ?credibility? within the psychotherapy is also stressed.