Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(2):84-90
Sanat Terapileri
M Güney
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Bu böloümde art terapi, müzik terapisi, beden hareketleri ve dans terapisi ve drama terapi gibi yaratıcı sanat terapilerinden her brinin tarihçesi verilerek; tanım, amaç, yöntem ve kullanıldıkları yerler belirtilmiştir. Ayrıca modern beyin araştırmaları ile yaratıcılığın ilişkisinden bahsedilerek yaratıcı sanat tedavilerinin psiko-sosyal rehabilitasyondaki önemi vurgulanmıştır.
Art Therapies
In this section creative therapies such as art therapy, music therapy, body movement and dance therapy and drama therapy are defined and discussed in terms of their historical backgrounds, methodologies and applications. Moreover brain studies on creativity are summarized and the importance of creative art therapies in psycho-social rehablitaiton is emphasized.