Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(2):68-76
Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi
E Köroğlu
Boylam Psikiyatri Enstitüsü, Ankara
Düşünsel duygulanımcı davranış terapisi (DDDT), ruh sağlığı ve ruhsal bozuklukların ABC (OYS) tasarımını kurgulamıştır. Bir duygu uyandıran bir durum vardır. A, ortaya çıkan olayı ve kişide belirli bir duygu uyandıran olayın bir yönünü gösterir. Genellikle bir çıkarımda bulunulur. B, akılcı ya da akılcı olmayan yerleşik düşünceleri gösterir. C, A'yla ilgili olarak yerleşik bir düşünceye sahip olmanın duygusal, davranışsal, bilişsel ya da fizyolojik sonuçlarını gösterir. Bu bakış açısına göre A'lar C'lere neden olmaz, ancak katkıda bulunur. B'ler işin temelidir ancak tek belirleyicisi değildir. A'ya ilişkin akılcı bir düşünceye sahip olunursa, bu sağlıklı duygulara, işlevsel davranışlara ve gerçekçi düşüncelere neden olur. Oysa A'ya ilişkin akılcı olmayan bir düşünceye sahip olunursa, bu sağlıklı olmayan duygulara, işlevsel olmayan davranışlara ve gerçekçi olmayan düşüncelere neden olur.
Rational Emotive Behavioral Therapy
Rational emotive behavioral therapy (REBT) proposes a situational ABC model of psychological disturbance and mental health. A situation occurs which creates an emotion. A represents the activating event and it is the aspect of the situation about which the person has an emotional reaction. This aspect is frequently an inference. B represents rational or irrational belief. C represents the consequences of having a belief about A and can be emotional, behavioral, cognitive or physiological. From this standpoint, A's do not cause C's but contribute to them. B's are seen the fundamental but not only determiners of C's . Having a rational belief about an A leads to healthy emotions, functional behavior and realistic subsequent thinking, whereas having an irrational belief about the same A leads to unhealthy emotions, dysfunctional behavior and unrealistic subsequent thinking.