Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(2):62-67
Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapiler
M Tamar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal bozukluklarda psikoterapi etkili olarak uygulanmakta, psikodinamik, bilişsel ve davranışçı yaklaşımların yanı sıra, çok boyutlu yaklaşımlar da kullanılmaktadır. Birçok farklı model farklı psikiyatrik durumlarda uygulanabilmektedir. Bu makalede çocuk ve ergenlerde uygulanan psikoterapi modellerinin, uygulama alanlarının, genel ilke ve amaçlarının tanıtılması amaçlanmıştır.
Psychotherapies in Children and Adolescents
Psychotherapy with children and adolescents is an effective method in the treatment of psychiatric disorders. Psychodynamic, cognitive, behavioral techniques, and multimodal approaches as well could be applied for this age group. Several types of psychotherapies could be used in different psychiatric situations. In this article, the models of psychotherapy, application areas, general principles and goals in child and adolescent psychiatry are presented.