Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(2):57-61
Bedensel Hastalığı Olanlarda Psikoterapötik Yaklaşım
M Özmen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Tıbbi hastalığa o hastalığın gidişi ve prognozu, uygulanan medikal tedavi, ortaya çıkan emosyonel tepkilerin niteliği, hastanın psikolojik özellikleri gibi pek çok etkene bağlı olarak gelişen bir dizi ruhsal tepki eşlik eder. Bedensel hastalığı olan kişinin ruhsal özelliklerinin kavranması, bir kayıp karşısında ortaya çıkan yas sürecinin anlaşılması ve buna uygun bir tutum psikoterapötik yaklaşımın temelini oluşturur. Bu hastaların psikoterapötik yaklaşımla ele alınması ve gerekirse tedavi planına psikoterapinin eklenmesi hastanın tedavi uyumunu, dolayısıyla tıbbi hastalığın tedavisini kolaylaştıracak ve prognoza olumlu etki edecektir.
Psychotherapeutic Approaches To Patients With Medical Illness
Medical illness is associated with a number of psychological reactions depending on the course and prognosis, medical treatment, nature of psychological symptoms, and the psychological characteristics of the patient. Understanding the personal psychological reactions of the patient and the process of grief, forms the basis of psychotherapeutic approach. Psychotherapeutic approach and adding appropriate form of psychotherapy to general treatment plan whenever necessary will increase treatment adherence and will have a positive effect on prognosis.