Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(2):52-56
Ciddi Ruhsal Hastalıklarda Ruhsal Toplumsal Tedaviler
M Yıldız
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli
İlaç tedavileri yanı sıra uygulanan ruhsal toplumsal girişimler (RTG) ciddi ruhsal hastalığı olan bireylerin yaşamlarını iyileştirmede etkin bulunmalarına rağmen günlük ruh sağlığı uygulamalarında yeterince önerilmemekte ya da kullanılmamaktadırlar. Bu makalede ciddi ruhsal hastalıklarda etkinliği gösterilmiş olan ruhsal toplumsal girişimler anlatılacaktır. Bunlar; beceri eğitimi, bilişsel davranışçı tedavi, bilişsel iyileştirim, grup tedavileri, aile girişimleri, olgu yönetimi, mesleki iyileştirim, toplumsal destekler ve bakımevleridir.
Psychosocial Treatments For Patients With Severe Mental Illnesses
Besides pharmacological treatments, psychosocial interventions (PSI) are effective in improving the lives of persons with severe mental illnesses PSIs are not widely offered or used in routine mental health practice settings. Psychosocial interventions that researches provide the strongest support for severe mental disorders are reviewed in this article. These are; skills training, cognitive-behavioral therapy, cognitive rehabilitation, group treatments, family interventions, case management, vocational rehabilitation, social supports, and sheltering.