Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(2):41-44
Motivasyonel Görüşme Tekniği
K Ögel
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Motivasyonel görüşme tekniğine son yıllarda ilgi giderek artmaktadır. Bu teknik davranış değişikliğinin önemli olduğu alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde artık bir terapi yöntemi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Danışan odaklı, direktif, ambivalansın çözümünü hedefleyen bir yöntemdir. Etkinliği üstüne birçok araştırma yapılmış ve etkin bir yöntem olarak saptanmıştır. İlk başta alkol ve madde bağımlılığının tedavisinde etkin bir yöntem olarak görülürken, günümüzde obezite, kronik ağrı, diabet, diyet, madde bağımlılığı, HIV/AIDS'de n korunma, kazaları önleme gibi farklı alanlarda etkin olduğuna ilişkin yayınlar yapılmıştır. Kanıta dayalı psikoterpi yöntemlerine ihtiyaç duyduğumuz günümüzde, motivasyonel görüşme tekniği etkinliği ispatlanmış, uygulanması ve öğrenmesi kolay bir yöntem olarak gözükmektedir.
Motivational Interviewing
The motivational interviewing techniques (MIT) have recently attracted the attention. This technique has been increasingly used for changing behaviors that may be placing patients at risk of developing health problems or may be preventing management of chronic conditions. MIT is now accepted as a therapeutic option which is a directive, focused on the patient herself and aims to resolve the ambivalence. MIT has been evaluated in many studies and its efficiency has been confirmed. Initially it was recognized as an effective therapy technique for alcoholism and addiction, today MIT is being widely utilized for a variety of conditions such as diabetes, diet, substance addiction, protecting from HIV/AIDS and preventing the accidents. MIT is now observed as an easy to learn and apply method with recognized efficiency in today's world where evidence based psychotherapy methods are required.