Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(2):8-13
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler
H Türkçapar
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Günümüzde psikoterapi alanında en hızlı biçimde yaygınlaşan terapi türü olan bilişsel davranışçı terapi psikoloji biliminin ortaya koyduğu öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş bir psikoterapi olarak bireyde sorun olan duygu ve uyumsuz davranışların değiştirilmesini amaçlar. Bilişsel davranışçı terapi bilimsel araştırmalarla ortaya konan bu sorun yaratan duygu, biliş ve davranışların hangi yöntemlerle en etkili biçimde değiştirilebileceği konusunda varsayımlar geliştirir. Daha sonra bu yöntemlerin hastalarda kullanılmasıyla yapılan tedavi çalışmalarında bu yöntemler sınanır. Eğer bu yöntemlerin etkili olduğu yapılan yansız kontrollü çalışmalarla ortaya konursa bu o rahatsızlığın tedavi protokolü olarak yaygınlaştırılır. Bu ilkeler aynı zamanda kanıta dayalı psikoterapi dediğimiz yaklaşımların da özüdür.
Cognitive Behavioral Psychotherapies
In the field of psychotherapy, most rapidly expanding kind of therapy is cognitive behavioral psychotherapies. Cognitive behavioral psychotherapies is based on learning theories and cognitive psychology principles of psychology science. The aim of the. cognitive behavioral psychotherapies are to modify problematic behaviour and feelings of individual. Cognitive behavioral psychotherapies try to develop techiniques which can be effective changing problematic behavior, feelings, and cognitions. After that this set of techiniques applied to a group of patients, and if the randomise clinical trials prove that this cognitive behavioral treatment protocols are effective then this protocols are disseminated to therapists. This approach is also essence of the empirically based psychotherapy.