Dergi Ara >>
Yıl:2009; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2009;2(1):29-34
Aralıklı Patlayıcı Bozukluk
N Konuk
Zonguldak Karaelmas Ü. Tıp Fak. Psikiyatri AD
Aralıklı Patlayıcı Bozukluk (APB) saldırgan dürtülerin denetiminde geçici bozulma neticesinde ortaya çıkan saldırgan eylemler ve zarar verici davranışlarla seyreden, Amerikan Psikiyatri Birliğinin Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabında (DSM) “Başka Yerde Sınıflandırılmamış Dürtü Denetim Bozukluğu” başlığı altında sınıflanan bir bozukluktur. DSM de 20 yıldan fazla bir süredir yer almasına karşın, APB’in psikiyatrik hastalarda ya da toplum genelindeki sıklık ya da yaşam boyu yaygınlığı hakkında az sayıda bilgi bulunmaktadır. Bu zamana kadar APB hakkında edinilen bulgular, bu hastalığın eskiden düşünüldüğünden çok daha yaygın olduğunu düşündürmektedir. Bu makalede, aralıklı patlayıcı bozukluğun fenomenolojisi, klinik özellikleri, sonlanımı ve tedavisi kısaca gözden geçirilmiştir.
Intermittent Explosive Disorder
According to DSM-IV, intermittent explosive disorder is characterized by discrete episodes of failure to resist aggressive impulses resulting in serious assaults or destruction of property and classified under the category of “Impulse Control Disorder, Not Otherwise Classified”. Despite its inclusion in the DSM for more than 2 decades, there are few data regarding the prevalence or lifetime rates of IED in either psychiatric or community settings. However data obtained till date has suggested that IED may be far more prevalent than previously thought. In this article, the phenomenology, clinical features, prognosis and treatment of intermittent explosive disorder are briefly reviewed.