Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 1; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2008;1(3):58-66
İntihar Davranışını Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler
R Palabıyıkoğlu, MA Şendağ
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD ANKARA
Bu yazıda intihar davranışını değerlendirmek ve intihar riskini yordamak amacıyla kullanılan ölçekler ve psikolojik testler gözden geçirilmiştir. İntihar potansiyelini saptamak üzere Batıda geliştirilen ve kültürümüze uyarlanan ölçeklerin yanısıra ülkemizde geliştirilenler tanıtılmış ve psikometrik özelliklerine değinilmiştir. Ruh sağlığı ve bozuklukları alanında yıllardır kullanılan klasikleşimiş testlerin intihar riskine işaret eden bulguları da gözden geçirilerek tartışılmıştır.
Psychological Assessment Devices Used In Suicidal Behaviors
The primary purpose of this article is to introduce the most useful measures to assess suicidal risk in the area of suicidology. The psychological tests as well as the self-report scales which are developed and designed to assess suicidal behavior in Western societies and adapted to our culture with the ones developed in our culture were presented and discussed.