Dergi Ara >>
Yıl:2008; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2008;1(1):95-98
Yeme Bozukluklarına Psikoterapötik Yaklaşım
M Özmen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, İSTANBUL
Yeme bozukluklarında psikoterapötik yaklaşım kiloyu normal sınırlara getirmenin, anormal yeme ve egzersiz alışkanlıklarının değiştirilmesinin yanısıra temeldeki psikopatolojiye yönelik olmalıdır. Psikoterapötik tedavinin başlarında tedavide en önemli amaç hasta ile olumlu bir tedavi işbirliğinin kurulması, hastanın farkındalıklarının arttırılması ve değişim için motivasyon artışının sağlanmasıdır. Bundan sonra duygu ve davranışlarını kendi başına düzenleyebilmesi amacıyla hastanın kilo alımına karşı korkularının, kilo verme ile ilgili inançlarının sorgulanması, değiştirilmesi veya çalışılması gerekir. Ergenlik döneminde ortaya çıkan yeme bozukluklarında ailenin de tedavi planına katılması gereklidir. Bilişsel- davranışçı yaklaşımların yanısıra gerektiğinde psikanalitik veya bireye uyarlanmış, eklektik esnek yaklaşım planları da geliştirilebilmeli ve devreye sokulabilmelidir. Yazıda bu konuda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir.
Psychotheraopeutic Approaches To Eating Disorders
Besides bringing body weight to normal limits, altering the dysfunctional eating and exercise habits, the aim of the psychotherapeutic approach to eating disorders should be directed to the underlying pathology. At the beginning, the mainstay of psychotherapeutic treatment is to build a therapeutic alliance with the patient, to increase his/her awareness and motivation for change. After a therapeutic alliance is built, the phobic attitude towards gaining weight, beliefs regarding loosing weight, and other related topics has to be worked through to increase self regulation. The family should be implemented to the treatment plan if the anorexia has developed during adolescence. Treatment should depend on a comprehensive understanding of the patient's inner conflicts, deficits and related psychopathology. Besides cognitive-behavioral approach, psychoanalytic approach that is not rigid and adapted according to patient's individual needs should be developed and conducted whenever necessary. In this article the literature regarding the studies about psychotherapy of eating disorders has been reviewed.