Dergi Ara >>
Yıl:1997; Cilt: 2; Sayı: 1>> Özet
Nöropsikiyatri Gündemi; 1997;2(1):6-9
Kronik Epilepsilerde Nifedipin ve Flunarizin Tedavisi
H Bozdemir, Y Sarıca
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Klasik antiepileptikler ile yanıt alınamayan, sık nöbet geçiren 27 olguda antiepileptik tedaviye ek olarak nifedipin veya flunarizin verilerek nöbet sıklığı ve şiddeti araştırılmıştır. Üç ay süre ile izlenen ve flunarizin alan 15 olguda nöbet frekansı % 50.2, şiddeti % 65.9 oranında, nifedipin alan 12 hastada ise nöbet frekansı % 44.2, şiddeti % 61.7 oranında azalmıştır. Bulgularımız nifedipin ve flunarizinin antiepileptik ilaçlara yardımcı olarak nöbet kontrolünde tek başına olmamak kaydıyla etkili olabileceğini göstermiştir.