Dergi Ara >>
Yıl:2006; Cilt: 7; Sayı: Ek 1>> Özet
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2006;7(Ek 1):28-34
Silah Ruhsatlandırmasında Ruh Hekiminin Rolü
E Özalp, H Soygür
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA
Ülkemizdeki mevzuat gereği, silah ruhsatı almak isteyen herkes sağlık muayenesinden geçmek zorundadır. Ruh hekimi bu konuda bilirkişi olarak görevlendirilmiştir. Bilirkişilik yapan hekimler, karşılarındaki kişiyi tedavi etmek amaçlı değil hukukun sorduğu bir soruyu yanıtlamak üzere muayene etmek zorundadırlar. Ancak bu zorunluluk ruh hekimlerinin üzerinde görüş birliğine varamadıkları, tartışmaya açık bir durumdur. Bu yasal sorumluluk ruh hekimlerini uygulamada birçok zorlukla karşı karşıya getirmektedir. Bu yazının amacı, ülkemizdeki uygulama güçlüklerine ilişkin saptamalar yapmak, dünyada bu konuda atılmış adımları gözden geçirmek ve bu bilgilerin ışığında ruh sağlığı çalışanları olarak ortak bir strateji belirleyebilmektir.
The Role Of Psychiatrists In Gun Licencing
Everyone who wants to obtain a gun licence has to have a general health examination. Psychiatrists are expert witnesses in this field. They have to examine people not as a treatment but in order to answer the questions, which the law asks. However, there is no consensus in this field whether this is a necessity. This legal responsibility forces psychiatrists to face lots of problems in practice. The purpose of this paper is to ascertain problems with gun licencing, to evaluate developments in this field worldwide and to highlight this knowledge, to find a common strategy as professionals working in mental health