Dergi Ara >>
Yıl:2006; Cilt: 7; Sayı: Ek 1>> Özet
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2006;7(Ek 1):18-27
Silah ve Ruhsatlandırma
F İlkiz
İ.Ü. İletişim Fak. ve Anadolu Ü. İletişim Fak.
Bu yazıda ilk olarak kanunlara göre silah tanımı yapılmıştır. Hukuksal anlamda silahla ilgili mevzuata ilişkin, özellikle silah ruhsat uygulamalarının mevzuatı hakkında bilgi verilmiş ve ilgili yasalarda yapılan son değişikliklerle ilgili yorumlar üzerinde tartışılmıştır. 2005 yılında İstanbul’da Valilik ve Umut Vakfı’nca düzenlenen ‘Türkiye’de Bireysel Silahlanma Sorunu ve Çözüm Önerileri’ adlı toplantının sonuç bildirgesinden söz edilmiştir
Guns and Licensing
In this paper, firstly weapons are described according to the law. It discusses the legal code with special reference to gun licensing laws and the latest changes in those laws. It discusses the 2005 conference, ‘The problem of personal weapons in Turkey, and suggestions for its solution’ held by the Governor of Istanbul province and the Umut Foundation, and also the report resulting from this conference.