Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Current Addiction Research; 2020;4(2):54-62
İnternet Bağımlılığına Etki Eden Faktörlerin Gözden Geçirilmesi
N Pir
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
İnternet kullanımı teknolojik gelişmelerle birlikte tüm dünyada her yaş grubundan insan arasında hızla yaygınlaşmaktadır. Bazı kişilerde internetin yoğun, sık ve kontrolsüz kullanımı, internet yolu ile kolayca ve hızlıca karşılanan duygusal ve sosyal ihtiyaçların etkisi ile birlikte bağımlılık gelişebilmektedir. İnternet kullanımı bağımlılık düzeyine ulaştığında ise bir takım sorunlara yol açabilmektedir. İnternet bağımlılığı kavramı DSM 5’de henüz bir bağımlılık olarak yer almasa da internetin ve internette yer alan uygulamaların davranışsal bir bağımlılık meydana getirebilecek şekilde problemli kullanımının etkileri uzun bir müddettir pek çok araştırmacı tarafından incelenmektedir. Bu çalışmada internet bağımlılığını etkileyen faktörlere dair yapılan çalışmaların güncel olarak derlenmesi amaçlanmıştır.
Review of Factors Affecting Internet Addiction
Internet usage is spreading rapidly among people of all age groups all over the world with technological developments. In some people, addiction may develop with the intense, frequent and uncontrolled use of the internet, and the effects of emotional and social needs that are easily and quickly met via the internet. Internet use can cause some problems when it reaches the level of addiction. Although the concept of internet addiction is not yet included in DSM 5 as an addiction, the effects of problematic use of the internet and its applications in a way that can lead to behavioral addiction have been studied by many researchers for a long time. In this study, it is aimed to compile up-to-date studies on factors affecting internet addiction.