Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 13; Sayı: Ek 1>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2021;13(Ek 1):200-215
Koronavirüs Kaygısının Beklenmeyen Yönleri: Kanser Hastalarının COVID-19 Kaygılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
ÖK Erkuş, SA Çolak
Başkent Üniversitesi, Ankara
Koronavirüs pek çok kişiyi etkilediği gibi risk grubunda olarak görülen kanser hastaları için de psikolojik bir yük yaratmıştır. Her ne kadar kanser hastalarının psikolojik sağlığını etkileyen psikolojik faktörler geniş bir literatürde ortaya konmuş olsa da, bu faktörlerin küresel bir pandeminin istisnai koşulları altındaki rolünün araştırılması önemli görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada duygusal kontrol, başa çıkma stilleri ve algılanan kişisel COVID-19 bulaşma tehdidi ile kanser hastalarının pandemi ile ilişkili kaygıları arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye'de yaşayan ve kanser tanısı almış 80 katılımcıdan veri toplanmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi, pandemi ile ilgili kaygının, depresif duyguların daha düşük kontrolü, başa çıkma tarzı olarak sosyal destek aramanın daha fazla kullanılması ve algılanan COVID-19 bulaşma tehditinin yüksek olması tarafından yordandığını göstermektedir. Ayrıca, metastazı olmayan kanser hastalarının covid-19 pandemisiyle ilgili kaygılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Pandemi öncesi alanyazından ayrılan sonuçlar olması, pandemi koşullarının değişen taleplerini dikkate almanın ve kanser hastaları için psikolojik müdahaleleri bu çerçevede yeniden düzenlemenin gereğini vurgulaması açısından önemlidir.
Unexpected Features of Coronavirus Anxiety: Examination of Factors Predicting COVID-19 Pandemic-Related Anxiety among Cancer Patients
While influencing the whole world, the 2019 coronavirus disease has also created a psychological burden on cancer patients, who are considered to be at increased risk. Although psychological factors predicting cancer patients’ mental health have been revealed in a large body of literature, the role of these factors under the exceptional circumstances of a global pandemic need to be explored. Therefore, it was aimed to investigate the relationships between emotional control, coping styles, and perceived personal threat of contracting COVID-19 and the pandemic-related anxiety of cancer patients. Data were collected from 80 participants living in Turkey who have been diagnosed with cancer. Hierarchical regression analysis revealed that pandemic-related anxiety was predicted by lower control of depressive emotions, increased use of seeking social support as a coping style, and higher perceived personal threat of contracting COVID-19, whereas pandemic-related anxiety seemed to be higher among non-metastatic cancer patients. Outcomes that diverge from the pre-pandemic literature have underlined the significance of considering the varying demands of pandemic conditions and reorganizing psychological interventions accordingly for cancer patients.