Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 22; Sayı: 44>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2019;22(44):35-49
İşe Adanmanın Teorik Temelleri ve Ölçümü
M Gürlek, M Tuna
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur
Son yıllarda araştırmacılar arasında pozitif psikolojiye yönelik artan ilgi işe adanma kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna paralel olarak, ulusal alanyazında kavramın ele alındığı araştırmalar önemli bir artış göstermiştir. Fakat alanyazınımız kavramın Türkçe karşılığı ve nasıl ölçüleceği gibi konular hakkında bir dizi sorunla karakterize olmaktadır. Bu derleme çalışmasında, işe adanma kavramına ilişkin teorik yaklaşımlar, kavramın nasıl tanımlandığı, nasıl ölçüldüğü ve diğer kavramlardan nasıl bir farklılık gösterdiği tartışılmıştır. Tüm bu tartışma ışığında “İşe Adanma Nedir? Ne Değildir? Nasıl Ölçülür?” sorularına cevap getirilmeye çalışılmıştır.
Theoretical Foundations and Measurement of Work Engagement
In recent years, the growing interest in positive psychology among researchers has led to the emergence of the concept of work engagement (WE). Concordantly, the studies on this concept in the national literature have shown a significant increase. But, our literature is characterized by a number of problems, such as the Turkish equivalent of WE and how to measure it. In this review study, it was discussed theoretical approaches of work engagement, how it is defined, how it is measured and how it differs from other concepts. In the light of all this discussion, it was tried to answer the following questions. What is work engagement? What is it not? How is it measured?