Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 22; Sayı: 44>> Özet
TAM METİN
Türk Psikoloji Yazıları; 2019;22(44):1-11
İleri Yetişkinlerle Çalışan ve Araştırma Yapan Psikologların Dikkat Etmesi Gereken Etik Konular
Ş Selçuk
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu
Bu yazının amacı, ileri yetişkinlere psikolojik hizmet verme ve ileri yetişkinlerle araştırma yürütme sürecinde dikkat edilmesi gereken etik konuları gözden geçirmek ve bu konulardaki etik farkındalığı artırmaktır. Bu bağlamda yeterlik, özerklik, bilgilendirilmiş onam, gizlilik ve yaşlı istismarı ile ilgili alanyazında öne çıkan etik konu ve tartışmalara değinilmiş ve bazı önerilere yer verilmiştir. İleri yetişkinlerle çalışan ve araştırma yapan psikologların, (a) ek bir takım bilgi ve becerilere sahip olmaları, (b) ileri yetişkin ile aile üyelerinin istekleri uyuşmadığında ya da ileri yetişkinin bilişsel becerilerinde belirgin bir gerileme olduğunda, ileri yetişkinin özerkliğini mümkün olduğunca koruyan ve zarar verme olasılığını en düşük düzeye indiren çözüm önerileri üretmeleri, (c) bilgilendirilmiş onam alırken ileri yetişkinlerin araştırma ya da tedaviyi tam anlamıyla kavrayıp kavramadıklarına özen göstermeleri, (d) daha genç danışanlara sağladıkları tam gizliliği ileri yetişkinlere de sağlamaları ve (e) yaşlı istismarı ile ilgili yasal düzenlemeler ve etik ikilemlere hakim olmaları gibi birçok etik gereklilik ele alınmıştır.
Ethical Issues Needed to Be Paid Attention by Psychologists Working with Older Adults
The aim of the present paper is to review noteworthy ethical issues associated with providing psychological services and conducting research with older adults, and thus to expand ethical awareness about these issues. In this regard, prominent ethical issues and discussions in the literature related to competence, autonomy, informed consent, confidentiality, and elder abuse and some suggestions regarding these issues were addressed. Various ethical necessities for psychologists working with older adults were discussed, such as (1) to have additional knowledge and skills, (2) to offer solutions that best maintain the autonomy of older adults and minimize the possibility of harm when the demands of the older adult and family members are not compromised or if there is a severe cognitive decline, (3) to pay particular attention whether or not older adults properly understand the research or treatment while obtaining informed consent, (4) to ensure full confidentiality for older adults that they provide for younger adults, and (5) to have sufficient knowledge about legislative regulations and ethical dilemmas regarding elder abuse.