Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(3):402-417
Yasın Aile Üzerine Etkilerini Azaltmak İçin Uygulanan Yas Destek Programları 
BŞ Aslan, K Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Ölüm, her birey için kaçınılmaz bir durumdur. Ölüm sonucu ortaya çıkan yas ise, en yoğun aile içinde hissedilir. Aile üyelerinden birinin yaşamını kaybetmesi, ailenin dengesinde önemli değişikliklere neden olur. Yeniden yapılanmaya çalışan ailenin, yaşam döngüsü, değerleri ve inanç sistemleri, kaybedilen bireyin ailedeki rolü, aile üyeleriyle bağları, ailenin işlevsellik düzeyi değerlendirilerek desteklenmesi çok önemlidir. Bu amaçla yas yaşayan aileler için farklı destek programları yürütülmektedir. Bu programların temel amacı, aile bireylerinin yas sürecinin sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, bu gözden geçirme çalışmasında yasın aile üzerine etkileri incelenmiş olup, yas sürecinde uygulanan aile destek programlarından örnekler sunulmuştur.
Grief Support Programs Implemented to Reduce the Effects of Grief on Family 
Death is inevitable for each individual. The grief emerged as a result of death is felt most intensive in the family. Losing one of family members causes significant changes in the balance of the family. It is very important that the family which tries to reconstruction is supported by evaluating the life cycle, values and belief systems, the role of the lost individual in the family, ties with family members, and the Ievel of functionality of the family. For this aim, different support programs are implemented for grieving families. The main aim of these programs is to ensure that the family members overcome in a healthy way during the grieving process. In this context, this review examines grief effects on family and provides examples from family support programs during the grief process.