Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(3):351-362
Psikolojik iik Yardım: Amaçları, Uygulanışı, Hassas Gruplar ve Uyulması Gereken Etik Kurallar 
M Demircioğlu, Z Şeker, AT Aker
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
Psikolojik ilk yardım, afet, kaza, terör saldırısı veya bireysel/toplumsal düzeyde olumsuz etkilere neden olan herhangi bir olay sırasında ya da sonrasında gerçekleştirilen bir çeşit erken dönem psiko-sosyal müdahale yaklaşımıdır. Özellikle çok sayıda kişinin etkilendiği olaylarda, bireylerin temel fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve karşılanmasını odağa alır. Psikolojik ilk yardım çalışmalarındaki ana amaçlar, bireylere olay sonrası akut travmatik stres tepkileri konusunda rehberlik etmek, olağanlaştırma ve stabilizasyona destek olmak, bireysel ve toplumsal düzlemde olağan yaşam akışına dönmeyi kolaylaştırmak ve bireyleri travmatik olayın uzun dönemli olası etkilerinden korumaktir. Yapılan bu derleme çalışmasında, psikolojik ilk yardımın amaçları, uygulanışı ve farklı kültürlerde yapılan uygulamalardaki araştırma sonuçlarından örnekler derlenerek sunulmuştur.
Psychological First Aid: Objectives, Practicing, Vulnerable Groups and Ethical Rules to Follow 
Psychological first aid is an early psychosocial intervention approach which is applied during or after traumatic life events as disasters, accidents, terrorist attacks causing negative effects on individual and/or society. It focuses on determining basic physical and mental needs of individuals in major events. The main objectives of psychological first aid are giving psychoeducation about acute stress symptoms, supporting normalization of the process and stabilization, easing going back to normal life before the event, and protecting individuals from long term consequences of the traumatic event. In this review, the main objectives of psychological first aid, application process and research outcomes in different cultures are presented.