Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(3):338-350
Yeme Bozukluklarında Grup Psikoterapileri
FEE Okumuş, E Deveci
Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul
Yeme bozuklukları ciddi sağlk sorunlarını beraberinde getiren, yaygınlığı artmakta olan ve gelişen tedavi yöntemlerine rağmen tedavi etkinliği henüz istenilen düzeye ulaşamayan psikiyatrik bir problemdir. Tedaviye başvuran vakaların ancak yarısında tam remisyon sağlanabilmektedir. Bu süreçte multidisipliner bir ekiple uzun soluklu sürdürülen tedavi modelleri önerilmekte, fakat bu tedaviler de oldukça maliyetli olabilmektedir. Bütün psikolojik problemlerde olduğu gibi yeme bozukluklarının tedavisinin de ilişkisel faktörler açısından ele alınması önemlidir. Müdahale çalışmalarının da bu noktayı odak haline getirmesinin tedavi etkinliğini arttırmanın bir yolu olabileceği düşünülmektedir.Bu çalışmada yeme bozukluklarının farklı türlerinde grup psikoterapilerinin nasıl yapıldığı, teorik kökenleri, uygulama odakları ve etkinliğine dair araştırmalar gözden geçirilmektedir. Alandaki çalışmaların bulguları ışığında, grup psikoterapilerinin yeme bozukluklarında uygun olan vakalar için tercih edilebilecek, ekonomik ve tedavi etkinliği açısından umut vaat eden bir tedavi seçeneği olduğu anlaşılmaktadır.
Group Psychotherapies in Eating Disorders
Eating disorders are psychiatric illnesses that cause serious health problems, Although treatment methods are highly developed, the desired treatment level has not been reached yet. So a full remission can only be achieved in half of the patients who applied for treatment. For a full recovery, a long term treatment model which has been applied by a multidisciplinary team is recommended, but these treatments can be very costly. As in all psychological problems, it is very important to handle relational factors in the treatment of eating disorders and it is considered that if relational factors are the focus of interventions, it will enhance the effectiveness of treatment. This study examines how group psychotherapies are applied in different types of eating disorders, their theoretical origins, the focuses of practice and their effectiveness. In the light of the findings, it is understood that group psychotherapies are promising therapeutic options in terms of therapeutic efficacy and cost-effectiveness, which can be preferred for appropriate cases.