Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(3):318-337
Uyuşturucu Bağımlılığı lle Mücadelede Tedavi ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları: Türkiye, Birleşik Devletler, Almanya ve İrlanda Örnekleri
S Fırat, MA Erk
Çukurova Üniversitesi, Adana
Denetimli serbestlik kavramı ülkemizde ve dünyada hükmün verilmesi, hükümlünün sürece uygunluğunun tespit edilmesi, sürecin içeriği, süreçte rol oynayan elemanlar, sürecin içeriğindeki unsurlar ve uygulamalarda yaşanan sıkıntılar bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklardan dolayı bölgesel yönetim sistemine sahip Amerika Birleşik Devletleri ve Federal Almanya Cumhuriyeti, merkezi yönetim sistemine sahip İrlanda Cumhuriyeti ve ülkemizdeki denetimli serbestlik sistemindeki "tedavi ve denetimli serbestlik tedbirleri" uygulamalar karşılaştırılmıştır. Ülkemizde özellikle uyuşturucu kullanma, bulundurma gibi suçlardan haklarında tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri konulmuş bireylere yönelik eğitim, iyileştirme ve denetim alanlarına katkı sağlamak amacıyla, ülkelerin uygulamalarının, benzerlikleri ve farklılıkları incelenmiştir.
Treatment and Probation Practices in Combating Drug Addiction: Turkey, United States, Germany and Ireland Samples
Probation in Turkey and in the world is different in giving a decision, determining the convict's suitability to the process, content and elements in the process, components in the content of the process and problems in the implementations. Due to these differences, treatment and probation measures in the United States and the Federal Republic of Germany, the Republic of Ireland, which has a central administration system, and the probation system in our country have been compared. In order to contribute to the fields of education, improvement and supervision for individuals who have been treated for probation and probation measures for crimes such as drug use and possession in our country, the similarities and diferences of the practices of the countries have been examined.