Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(3):271-283
Tıbben Açıklanamayan Somatik Semptomlar için Bilinçli Farkındalık Temelli Terapiler: Sistematik Bir Gözden Geçirme
S Aktaş, M Gülen, OM Sevi
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
Bilinçli farkndalık (mindfulness) yeni bir terapötik yaklaşımdır. Son yıllarda, pek çok psikolojik ve somatik semptom tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Somatik Semptom Bozukluğu kronik, tekrarlayan ve klinik olarak anlamlı somatik semptomlar olarak tanımlanmaktadir., Bu semptomların genel tıbbi durumlarla açıklanamadığı ve kişinin işlevselliğini önemli ölçülerde etkilediği bilinmektedir. Bununla birlikte, tıbben açıklanamayan ve psikosomatik bir temeli olabileceği düşünülen bazı tıbbi durumların da somatik semptom bozukluğuna benzer içerikte psikolojik tedavilerden yarar sağladığı görülmektedir. Şaşırtıcı bir şekilde, somatik semptom bozukluğuna ilişkin bilinçli farkındalık temelli tedavi çalışmalarının fibromiyalji, huzursuz bağırsak sendromu ve kronik yorgunluk sendromunu içeren tıbbi durumlara odaklandığı belirlenmiştir. Bu çalışmaları sistematik olarak gözden geçirmek amacıyla, PsyclNFO ve PsycARTICLES veritabanları incelenerek bir değerlendirme yapılmıştır.
Mindfullness Therapies for Medically Unexplained Somatic Symptoms: A Systematic Review
Mindfulness is a new therapeutic approach. Over the last years, it is found to be effective in treating many psychological and somatic symptoms. Somatic symptom disorder was characterized by chronic, recurring and clinically significant somatic symptoms. It is known that these symptoms cannot be fully explained by general medical condition and might significantly interfere with a person's general functioning. It is understood that some somatic symptoms which can not medically explained but thought having a psycho-somatic based are also provided from psychological treatments like somatic symptom disorder. Surprisingly, mindfulness-based intervention studies of somatic symptom disorder are especially focused on these medical conditions indluding chronic fatigue syndrome, irritable bowel syndrome and fibromyalgia. To systematically review these studies, PsyclNFO and PsycARTICLES databases were assessed.