Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(2):248-256
Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model 
MO Çam, EÖ Turgut
Ege Üniversitesi, İzmir
Kadına yönelik şiddet önemli bir sağlık sorunudur. Şiddetin kontrol edilemez bir şekilde artması ve toplum ruh sağlığı hizmetlerinde sağlık politikalarının çoğunlukla rehabilitasyon hizmetlerine odaklanması, şiddetin etkileri ile mücadeleyi öne çıkarmaktadır. Şiddet davranışları benzerlik gösterse de her kadının deneyimi kendine özgüdür, bu nedenle sağlık hizmetlerinin de bireye özgü olması gerekmektedir. Tidal (Gel- Git) Model ruh sağlığı hizmetlerinde, bireyselliği önemseyen bir iyileşme modelidir. Bu nedenle bu derlemede “Şiddet gören kadınlara Tidal Modele dayalı hemşirelik bakımı verilebilir mi?” sorusundan yola çıkılarak, Tidal (Gel- Git) modelin uygunluğu değerlendirilmiştir. Kadınlara yönelik aile içi şiddet ve eş şiddeti incelenmiştir.
A Model Suggestion for the Recovery of Women Exposed to Violence: Tidal Model
Violence against women is an important healthcare problem. Noncontrollable increasing in violence and, healthcare politics that focus on rehabilitation services lay emphasis on fighting outcomes of violence.  Although violent behaviors are similar, each woman's experience is unique so healthcare services must be individualized. Tidal Model is a recovery model in healthcare services that cares individualism. For this reason in this review the suitability of the tidal model was assessed in line with the question “Can violent women be given nursing care based on Tidal Model?”.  Partner or domestic violence against to women was examined.