Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(2):223-238
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Yürütücü İşlev Sorunları ve Tedavisi 
U Savcı, AE Tufan, Y Öztürk, MA Cansız
Mardin Devlet Hastanesi, Mardin
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocuk ve gençlerin evleri, okulları ve toplum içindeki işlevselliğini ciddi bir şekilde etkileyen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Son yıllarda DEHB’nin altta yatan sebebinin yürütücü işlev bozukluğu ile ilgili olduğu hipotezler ortaya konulmuştur. Bu hipotezlerin sonucu olarak hem performansa dayalı ölçümlerle, hem de ebeveyn ve öğretmenlere dayalı ölçekler aracılığıyla DEHB’de hangi yürütücü işlev bozukluklarının görüldüğü araştırılmaya başlanmıştır. DEHB'de yürütücü işlev sorunlarının değerlendirilmesinde birçok yöntem bulunmaktadır. Ayrıca, DEHB'ye yürütücü işlev sorunlarının eşlik ettiği durumların tedavisinde uygulanan bazı ilaç ve ilaç dışı tedavi yaklaşımları mevcuttur. Bu yazının amacı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundaki yürütücü işlev sorunları ve tedavisini gözden geçirmektir. 
Executive Function Problems and Treatment in Children and Adolescents with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that may seriously affect youth’s home, school, and social functioning. In recent years, hypotheses have been put forward that the underlying cause of ADHD is related to executive function impairments. As a consequence of these hypotheses,  executive dysfunctions  seen in ADHD were started to be evaluated through both performance-based measures and scales based on parents and teachers. There are many methods for assessing executive function in attention deficit hyperactivity disorder. Also, there are several pharmacological and non-pharmacological treatment approaches available in treatment of executive function problems among patients with attention deficit hyperactivity disorder. The aim of this article is to review the impact of executive function in attention deficit hyperactivity disorder and its treatment.