Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(2):205-213
Psikolojik Acı 
ME Demirkol, Z Namlı, L Tamam
Çukurova Üniversitesi, Adana
Psikolojik acı; kayıp yaşama, travmatik olaylara maruz kalma, hayal kırıklığı, kişinin beklenmedik olumsuz durumlarla karşılaşması, temel ihtiyaçların karşılanmaması gibi durumlardan kaynaklanabilen zihinsel acı çekme sürecidir. Fiziksel ağrıyla birlikte bulunabilir ancak fiziksel ağrıdan bağımsız bir kavramdır. Sıklıkla depresif bozuklukla ilişkilendirilmiş olmasına rağmen diğer psikiyatrik durumlarda ayrıca klinik olarak hastalık olmamasına rağmen de görülebilmektedir. İntihar davranışının önemli bir öngörücüsü olduğu düşünülmektedir.Psikolojik acı şiddeti ve intihar riski arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Psikolojik acıya maruz kalan kişilerde beynin aktive olan bölgelerinin fiziksel ağrı yolaklarıyla örtüştüğü belirtilmektedir. Psikolojik acıyı değerlendirmek için çeşitli ölçekler bulunmaktadır. Ancak bu kavramla ilgili çalışmalar yeterli düzeyde değildir. İntihar davranışı ile ilişkisi göz önünde bulundurulursa ileride yeni çalışmalara konu olabilecek gibi görünmektedir.
Psychological Pain
Psychological pain is a mental suffering process that can be caused by losses, traumas, unexpected negative situations, and unmet basic needs. Although it can accompany physical pain, psychological pain is independent of physical pain. Psychological pain is generally related to depressive disorder but it can be present in other psychiatric disorders and even in situations not identified as a disorder. It is considered as an important predictor of suicide. There is a correlated relationship between psychological pain and suicide. Activated pain pathways in the brain are similar in psychological and physical pain. There are some scales to assess psychological pain but studies are insufficient about this issue. By taking into consideration its relationship with suicide, psychological pain needs to be assessed in new studies in the future.