Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(2):178-191
Macera Terapisi 
Ş Baştemur
Ordu Üniversitesi, Ordu
Bu çalışmanın amacı, doğanın insan üzerindeki iyileştirici gücünün terapötik bağlamda kullanılması düşüncesi ile ortaya çıkan macera terapisinin tanıtılmasıdır. Çalışmada, macera terapisinin tarihsel kökenleri, amaçları, faydaları, özellikleri ve süreci, hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca kimlerin macera terapisti ya da danışan olabileceği, macera terapisinin sınırlılıkları ve alanda yürütülen çalışmalardan da bahsedilmiştir. Son olarak macera terapisinin teorik ve uygulama noktasında güçlenmesi için önerilerde bulunulmuştur.
Adventure Therapy
The purpose of this study is to introduce the adventure therapy which emerges with the thought of using heling power of nature in the therapeutic context. In the study, information was given about the historical origins, aims, benefits, features and process of adventure therapy. It is also mentioned about who might be an adventure therapist or client, the limitations of adventure therapy and the research carried out in the field. Finally, suggestions have been made to strengthen adventure therapy in theory and practice.