Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(2):167-177
Travma Sonrası Büyümenin Bir Yordayıcısı Olarak Bütünlük Duygusu 
MO Çam, H Demirkol
Ege Üniversitesi, İzmir
Travmanın, travma sonrası stres bozukluğu gibi ciddi ruhsal hastalıklara yol açtığı bilinmesine rağmen son 25 yıldır, bireyde olumlu bir değişime neden olabileceği üzerinde de durulmaktadır. Bu olumlu değişim günümüzde genellikle, “travma sonrası büyüme” terimi ile adlandırılmaktadır. Literatürde son dönemde travma sonrası büyüme ile ilgili yapılan araştırmalarda, genellikle büyüme üzerinde etkili olabilecek faktörler üzerine odaklanıldığı görülmektedir. Oldukça az sayıda araştırma yapılmasına rağmen, travma sonrası büyümede etkili olup olmadığı ilgi konusu olan en güncel kavramlardan biri ise, bütünlük duygusudur. Bu derlemenin amacı bütünlük duygusunun travma sonrası büyümeye etkisini güncel literatür ışığında tartışmaktır. 
Sense of Coherence as a Predictor of Posttraumatic Growth
Although it is known that trauma can cause serious mental disorders such as posttraumatic stress disorder, it is also emphasized that it may cause a positive change in the individual for the last 25 years. This positive change is generally referred as ‘posttraumatic growth’. Recent studies related to posttrau-matic growth focus on the factors that can be affective on growth. Although there are very few studies conducted, sense of coherence is one of the most recent concepts in terms of its correleation with posttraumatic growth. The aim of this review was to discuss the effect of sense of coherence on post-traumatic growth with emphasis on current literature.