Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2019;11(2):214-222
Psikiyatride Vaka Yönetimi 
MO Çam, D Küliğ, ED Kaçmaz
Ege Üniversitesi, İzmir
Vaka yönetimi; bireylerin çeşitli ihtiyaçlarını (tedavi, sosyal, konaklama, finansal, istihdam, dinlenme, kültürel ihtiyaçlar) karşılamak amacıyla tüm hizmetlerin bir arada ve eşgüdümlü olarak verildiği bir süreçtir. Hasta ve hizmet verenlerin memnuniyetini ve maliyeti dikkate alan, bireylerin bütüncül sağlık endişelerinin yönetimini sağlayan bir bakım verme modelidir. Vaka yönetimiyle bireyin, problem çözme, iş ve sosyal becerilerinin gelişmesi, boş zaman aktivitelerinin artması ve bireyin bağımsızlaşmasıyla işlevselliğinin gelişmesi amaçlanır ve bu yönüyle vaka yönetiminin kronik ruhsal hastalığı olan bireyler için etkili bir yöntem olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde ise psikiyatrik tedavi, rehabilitasyon ve kurum-lar arası koordinasyonun yürütüldüğü bütüncül hizmet modelinin uygulandığı toplum ruh sağlığı merkezlerinde bakım kalitesinin artırılması ve maliyetin azaltılması için vaka yönetimi konusu büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu derlemede vaka yönetimi tanımı, amaçları, özellikleri, çeşitleri ve uygulama alanındaki yararlarına ilişkin bilgiler sunulması amaçlanmıştır.
Case Management in Psychiatry
Case management is a process in which all services are provided together and in coordinative to meet individuals’ various needs (treatment, social, accommodation, financial, resting, cultural needs). It is a caring method which takes into consideration the satisfaction of the patient and the caregivers and the cost, and provides management of medical concerns of the individuals in a holistic way. With case management, it is aimed to improve an individual’s problem-solving, professional and social skills, to increase leisure time activities and development of functionality with independence of the individual, and due to its this aspect, it has been reported to be an effective method for individuals with chronic mental diseases. In our country, however, the issue of case management is of vital importance in order to increase quality of care and reduce costs in community health centers where a holistic service model is practiced psychiatric treatment, in which psychiatric treatment, rehabilitation and inter-institutional coordination are conducted. Therefore, in this compilation, representation of definition, objectives, characteristics, types and information concerning its benefits in practice of case management is aimed.