Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
The Journal of Neurobehavioral Sciences; 2019;6(1):76-79
Egzersizin dendritik dikenlerin yoğunluğu üzerine etkileri: egzersize bağlı bellek geliştirme uygulamaları
PD Loprinzi
The University of Mississippi, , USA
Bu kısa derlemenin amacı, dendritik dikenlerin morfolojisinin egzersiz--bellek etkileşimi üzerine etkisini incelemektir. Bu bağlamda, öncelikle dendritik dikenlerin yoğunluğunun epizodik bellek üzerine etkisinin altı çizilecek, ardından dikenlerin yoğunluğundaki değişiklikler mekanizması ile ilgili tartışılacaktır. Bundan sonrasında, egzersizin altta yatan mekanizmaları ile birlikte dendritik dikenlerin yoğunluğu üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Son olarak, tartışma egzersizin epizodik bellek kapasitesi üzerindeki aracı rolü hakkındaki bilgilerimizi arttırmamıza imkan sağlayacaktır.
The effects of exercise on dendritic spine density: implications for exercise-induced memory enhancement
The purpose of this brief review was to highlight the potential mediational role of dendritic spine morphology on the exercisememory interaction. I first start out delineating the role of dendritic spine density on episodic memory function and then discuss mechanisms involved in spine density alteration. Following this, I discuss the effects that exercise has on dendritic spine density, including its underlying mechanisms. Ultimately, this discussion will provide us with greater insights on the mediating mechanisms through which exercise may influence episodic memory function.