Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
The Journal of Neurobehavioral Sciences; 2019;6(1):70-72
Varenıklin nöbeti: vaka raporu ve literatür derlemesi
E Nemer, B Mzahim, SB Nafisah
King Fahd Medical City, Riyadh, Saudi Arabia
Vareniklin, etkili bir sigara bırakma ilacı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, nöbetlerle ilişkisi hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada önerilen ilaç dozajının son doz gününde nöbet geçiren genç bir erkek olguyu sunuyoruz. Vareniklin nöbetinin yan etkiden ziyade ilacın geri çekilmesi sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, ilaç reçetesi ve dağıtımına ilişkin çeşitli klinik, yasal uygulamaları tartışıyoruz.
Varenicline seizure: case report and literature review
Varenicline emerged as an efficient smoking cessation medication. However, little is known about its association with seizures. Here, we report a case of a young male who suffered a seizure on the day of the last dose of the suggested drug regimen. We argue that the Varenicline seizure was a result of withdrawal rather than a side effect. We therefore discuss several clinical, legal and legislative implications toward the drug prescription and dispensing.