Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2019;6(2):49-52
Kuru Göz Hastalığının Depresif Belirti Düzeyi veUykusuzluk ile İlişkisi
D Ayyıldız, T Ayyıldız
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırşehir
Amaç: Bu çalışmanın amacı kuru göz hastalığına sahip hastalar ile sağlıklı kontroller arasında depresif belirti düzeyi ve uykusuzluk skorları açısından fark olup olmadığının araştırılmasıdır.
The Relationship of Dry Eye Disease with Depressive Symptom Scores andInsomnia
Objective: The aim of this study was to investigate whether there is a difference in terms of depressive symptom and insomnia scores between patients with dry eye disease and healthy controls.