Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2019;6(2):43-48
Sporcu Uyku Davranış Anketi - Türkçe Versiyonu: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
A Darendeli, G Diker, Z Çınar
Cumhuriyet Universitesi Tıp Fakültesi, Sivas
Amaç: Sporcu uyku davranış anketi (SUDA) elit sporcuların uyku davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yeni, güvenilir ve geçerli bir ankettir. Bu çalışmanın temel amacı sporcu uyku davranış anketinin Türkçe (SUDA-TR) versiyonunun güvenilirlik ve geçerliliğine delil sağlamaktır.
Athlete Sleep Behavior Questionnaire - Turkish Version:Study of Validity and Reliability
Objective: Athlete sleep behavior questionnaire (ASBQ) is a new, valid and reliable questionnaire for evaluating the sleep behaviors of elite athletes. The main objective of the current study was to provide evidence for the validity and reliability of the Turkish version of the ASBQ (ASBQ-TR).