Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2019;6(2):37-42
Obstrüktif Uyku Apne’de Hipoksiye Bağlı Periferal Sinir Fonksiyonu Değişiklikleri
A Yılmaz, S Avcı
Başkent University Faculty of Medicine, Ankara
Amaç: Periferik nöropati için risk faktörlerinden birinin kronik hipoksi olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, aralıklı hipoksinin periferal sinirler üzerindeki etkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmada Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) hastalarında aralıklı hipoksi ve periferik sinir fonksiyonu arasındaki ilişki değerlendirildi.
Peripheral Nerve Function Changes Due to Hypoxia inObstructive Sleep Apnea
Introduction: Chronic hypoxia is known to be one of the risk factors for peripheral neuropathy. However, the effect of intermittent hypoxia on peripheral nerves is not fully understood. This study evaluated the relation between intermittent hypoxia and peripheral nerve function in Obstructive Sleep Apnea (OSA) patients