Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2019;6(2):22-28
Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Bilişsel Fonksiyonlar
Ş Aydın
Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Huzursuz Bacaklar sendromu (HBS) klinik pratikte sık karşılaşılan bir uyku bozukluğudur. HBS için farklı toplumlarda yapılan prevalans çalışmalarında %5-15 arasında değişen farklı sonuçlar elde edilmiştir. Türkiye’de ise bu oran %3,19-22,2 arasında değişmektedir. Uyku kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri bilinen HBS duygu durum, dikkat ve kognitif fonksiyonları da etkileyebilmektedir. Biz çalışmamızda HBS’nin bilişsel fonksiyonlar üzerindeki olası etkisini araştırmayı amaçladık
Restless Legs Syndrome and Cognitive Functions
Objective: Restless Legs syndrome (RLS) is a common sleep disorder in clinical practice. In the prevalence studies conducted in different populations for RLS, different results ranging from 5% to 15% were obtained. This ratio ranges from 3.19% to 22.2% in Turkey. RLS, known to have adverse effects on sleep quality, can also affect mood, attention and cognitive functions. In our study, we aimed to investigate the possible effect of RLS on cognitive functions