Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(1):115-131
Türkiye Bağımlılık Önleme Eğitim Programının, Bilgi Edinme ve Bağımlılıkla İlgili Duygusal Farkındalık Kazandırma Konusunda Etkinliği
Ş Büyüköztürk, S Yılmaz, Y Özbay, H Eşici, İH Tomar, R Aliyev, HYM Hoş, S Şenferah, MU Saraç, G Ceyhan, FD Akyılmaz
Hasan Kalyoncu Universitesi, Gaziantep
Bu çalışmanın amacı, Türkiye Bağımlılık Önleme Eğitim Programının (APT) ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin bağımlılık konusundaki bilgi ve duygusal farkındalıklarını artırma üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada ön test-son test tek gruplu deneysel tasarım kullanılmıştır. Çalışma grubu, NUTS-1'deki 12 bölgenin her birinden Türkiye'nin 12 ilinden toplam 5.570 ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencisinden oluşmuştur. bilgi ve duygusal farkındalık. APT, öğrencilerin teknoloji bağımlılığı konusundaki bilgi ve duygusal farkındalıklarını arttırmada etkili olduğu ve ilkokul ve lise için ortaokul öğrencilerinden daha başarılı olduğu bulunmuştur. Program tütün bağımlılığı ile mücadelede başarılı. Özellikle lise öğrencileri program sonucunda tütün bağımlılığı konusunda daha fazla bilgi sahibi oldular. APT ayrıca lise öğrencilerinin alkol ve uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilerini ve duygusal farkındalıklarını arttırmalarına yardımcı oldu. Son olarak, program öğrencilerin sağlıklı yaşam hakkındaki bilgilerini geliştirmede etkili olmasına rağmen, bu konudaki duygusal farkındalıklarını arttırmada aynı etkiye sahip değildi. Sonuç olarak, program öğrencilerin bağımlılıklarla ilgili bilgilerini ve duygusal farkındalıklarını geliştirmede etkili oldu.
The Effectiveness of Addiction Prevention Training Program of Turkey on Improved Acquisition of Knowledge and Emotional Awareness about Addiction
The purpose of this study is to examine the effect that the Addiction Prevention Training Program of Turkey (APT) has on increasing primary, middle, and high school students’ knowledge and emotional awareness about addiction. A pre-test/ post-test one group experimental design was used in the study. The study group consisted of a combined total of 5,570 primary, middle, and high school students from 12 provinces of Turkey from each of the 12 regions in NUTS-1 A dependent t-test was conducted to examine the program’s ability in aiding students to acquire knowledge and emotional awareness. APT was found to be effective in increasing students’ knowledge and emotional awareness about technology addiction and to be more successful for primary school and high school than for middle school students. The program is successful in combating tobacco addiction. High school students in particular became more informed about tobacco addiction as a result of the program. APT furthermore helped high school students increase their knowledge and emotional awareness about alcohol and drug addiction. Finally, although the program was effective in improving students’ knowledge about healthy living, it did not have the same effect in increasing their emotional awareness about it. As a result, the program was effective in improving students’ knowledge and emotional awareness about addictions.