Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(1):163-173
Sigara Bağımlılığını Etkileyen Demografik ve Psikososyal Faktörlerin Belirlenmesi
Ü Morsünbül
Aksaray Universitesi, Aksaray
Bu çalışmanın amacı sigara bağımlılığını etkileyen demografik ve psikososyal faktörleri belirlemektir. Araştırma grubu 429 (257 kız, 172 erkek) üniversite öğrencisinden ve 18-27 yaşları arasındadır (M = 20.66 ± 1.60). Verilerin toplanmasında Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi, Utrecht-Kimlik Taahhütleri Yönetimi Ölçeği, Hızlı Büyük Beş Kişilik Testi, Aile Ölçeklerinde Özerkle İlgili Öz Benlik ve Üst ve Akran Bağlantısı Testi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları sigara içimi ile ilgili demografik ve psikososyal faktörleri ortaya koymakta ve sigara içmeyi önleyici programlar hazırlarken demografik ve psikososyal faktörleri göz önünde bulundurmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Determining the Demographic and Psychosocial FactorsThat Influence Smoking Addiction
The aim of this study is to determine the demographic and psychosocial factors influencing smoking addiction. The research group consists of 429 (257 female, 172 male) university students and between the ages of 18- 27 years old (M= 20.66 ± 1.60). The Fagerström Test for Nicotine Dependence, Utrecht-Management of Identity Commitments Scale, Quick Big Five Personality Test, Autonomous-Related Self in Family Scales, and Inventory of Parent and Peer Attachment were used for collecting data. The results of this study indicate demographic and psychosocial factors to be related to smoking and have revealed the necessity of considering demographic and psychosocial factors while preparing programs to prevent smoking.