Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(2):185-203
Sosyal Medya Kullanımı, Akıllı Telefon Bağımlılığına Neden Olarak Gelecek İnsan Kaynaklarını Tehdit Ediyor mu? 9-12 Yaş Arası Öğrenciler Üzerine Bir Çalışma
F Sözbilir, MK Dursun
Artvin Çoruh Üniversitesi; Artvin
Sosyal medya kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı cinsiyete, İnternet erişim planına ve akıllı telefon sahipliğine göre değişmektedir. Çocukluk döneminde, kontrolsüz sosyal medya kullanımı akıllı telefon bağımlılığı vakalarına yol açar. Bu çalışmada sosyal medya kullanımıyla toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve akıllı telefon kullanımında geçirilen zaman faktörleri arasındaki etkileşimler incelenmiş ve sosyal medya kullanımı ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki bağlantı incelenmiştir. Ayrıca, bu çalışmada sosyal medyada aşırı kullanım ve akıllı telefon bağımlılığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili sonuçlara dayalı öneriler sunulması amaçlanmıştır. Bu ampirik çalışmada, sosyal medya kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı ile ilgili algılara ilişkin veriler, devlet okullarında okuyan 9-12 yaş arası 1.147 çocuk tarafından doldurulmuş bir anket kullanılarak toplanmıştır. Daha sonra veriler SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiş ve tablo halinde sunulmuştur. Bulgular, sosyal medya kullanımı üzerinde etkili olmak için sosyal medya, cinsiyet ve akıllı telefon sahipliğine harcanan zamanın faktörlerini göstermektedir. Sonuçlar ayrıca sosyal medya kullanımının akıllı telefon bağımlılığı üzerindeki etkisine destek sağlıyor.
Does Social Media Usage Threaten Future Human Resources by Causing SmartphoneAddiction? A Study on Students Aged 9-12
Social media usage and smartphone addiction vary according to gender, Internet access plan, and smartphone ownership. In childhood, uncontrolled social media usage opens the way to cases of smartphone addiction. This study investigates the interactions among the factors of time spent on social media, gender, and smartphone ownership with social media usage and examines the links between social media usage and smartphone addiction. In addition, the study aims to provide recommendations based on the results regarding the negative effects of social media overuse and smartphone addiction on children. In this empirical study, the data on perceptions concerning social media usage and smartphone addiction were gathered using a questionnaire completed by 1,147 children aged 9-12 studying in the public schools. Subsequently, data have been analyzed with the program SPSS 24.0 and presented in tables. The findings show the factors of time spent on social media, gender, and smartphone ownership to have an impact on social media usage. The results also provide support for the effect of social media usage on smartphone addiction.