Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(2):147-161
Aşırı Video Oyunu Oynayan Öğrencilerinin Okul Ortamındaki Akranlar ve Öğretmenler Üzerindeki Etkisi: Niteliksel Bir Çalışma
E Yılmaz, S Yel, MD Griffiths
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Video oyunu artık çocuklar ve gençler arasında çok popüler hale geldi. Video oyunlarının artan kullanımı nedeniyle, özellikle oyunların sosyal yaşamları açısından video oyunlarının etkileriyle ilgili tartışmalar sürmektedir. Bu çalışma, ağır oyun öğrencilerinin okul ortamında akranları ve öğretmenleri üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu amaçla, araştırma ekibi tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak odak grup ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler, üç ağır oyun öğrencisi, 16 akran ve iki öğretmenden oluşan 21 katılımcıdan toplanmıştır. Bulgular, şiddetli oyuncuların okul ortamında iletişim ve davranışsal problemler de dahil olmak üzere problemli davranışları sergilemelerine işaret etmektedir. Sonuçlar aynı zamanda ağır oyun öğrencilerine evde kalmaktan ve okul etkinliklerine katılmaktan ziyade video oyunlarını oynamayı tercih etmeyi göstermektedir. Ağır oyuncular genelde diğer ağır oyuncularla ya da erkek arkadaşlarla vakit geçirmeyi tercih ederler çünkü onlar hakkında konuşabilecekleri (video oyunları, oyun yetenekleri, futbol, ​​açık hava oyunları vb.), Kızlarla yapamadıkları ortak konular vardır. Öğretmenlere göre, ağır oyuncular düşük okul performansına sahiptir. Ancak, İngilizce öğretmeni, video oyununun öğrencilerin İngilizce kelimeleri üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamıştır.
The Impact of Heavy (Excessive) Video Gaming Students on Peers and Teachersin the School Environment: A Qualitative Study
Video gaming has now become very popular among children and adolescents. Because of the increasing use of videogames, the debate concerning the effects of video games has been ongoing, particularly in terms of gamers’ social lives. This study explores the impact of heavy gaming students on their peers and teachers in the school environment. For this purpose, focus-group and face-to-face interviews have been carried out using semi-structured interview forms developed by the research team. The data have been collected from 21 participants comprised of three heavy gaming students, 16 peers, and two teachers. The findings indicate heavy gamers to display problematic behaviors including communication and behavioral problems within the school environment. Results also show heavy gaming students to prefer staying at home and playing videogames rather than attending school activities. Heavy gamers mostly prefer spending time with other heavy gamers or with male peers because they have mutual topics they can talk about (video games, their game talents, soccer, outdoor games etc.), which they are unable to with girls. According to the teachers, heavy gamers have low-school performance. However, the English teacher emphasized the positive effects of video gaming on students’ English vocabulary