Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2018;11(3):60-64
Hızlı Göz Devinimleri (REM) Uykusunda Davranış Bozukluğu
FÖ Orhan, E Akıncı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş
Hızlı Göz Devinimleri (REM) Uykusunda Davranış Bozukluğu (RDB), REM uykusu sırasında normalde gözlenmesi gereken kas atonisinin kaybı ile birlikte rüyaların canlandırıldığı bir bozukluktur. RBD, REM uykusu sırasında normal REM uyku atonisini korumak ve davranışları bastırmaktan sorumlu olan beyin sapı devrelerinin disfonksiyonundan kaynaklanır. Tanı, REM uykusu sırasında normal iskelet kası atonisi kaybını gösteren polisomnografi (PSG) gerektirir. RDB, özellikle Parkinson hastalığı, Lewy cisimcikli demans ve multisistem atrofi gibi sinükleopatilerle güçlü bir şeklide ilişkilidir. RDB tedavisinde melatonin veya klonazepam yaralanma potansiyelini azaltır.
Rapid Eye Movement (REM) Sleep Behavior Disorder
Rapid eye movement sleep behavior disorder (RBD) is an abnormal condition that constitutes dream enactment behavior occurring during rapid eye movement (REM) phase sleep with loss of normal muscular atonia. RBD results from dysfunction of brainstem circuits responsible for maintaining normal REM sleep atonia and suppressing behaviors during REM sleep. The diagnosis requires polysomnography (PSG) demonstrating a loss of normal skeletal muscle atonia during REM sleep. RBD is strongly associated with synucleinopathies such as Parkinson disease, dementia with Lewy bodies, and multiple system atrophy. Patients with RBD should be treated with either melatonin or clonazepam to reduce injury potential.