Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi; 2018;4(1):32-38
Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Eşle Yaşamak
F Oflaz
Koç Üniversitesi, İstanbul
Bakım verme rolünü üstlenen eşlerin tepki ve davranışları hastanın problem davranışlarına olumlu ya da olumsuz etki yapan önemli bir faktör olduğundan bu makalede eşlere özgü konular ele alınmıştır. Eşlerden birinin psikiyatrik bozukluğunun olması evlilik yaşantısı için bir kriz durumudur. Sağlıklı eşin bakım verici rolüne geçişi sırasında bir çok sorunların olduğu, yeniden bir denge oluşması için yoğun çaba gerektiren bir süreçtir. Eşler diğer bakım vericilere göre hasta ile çok daha yakın bir ilişkide olduğundan ve evlilik ilişkisinin doğası gereği, bakım verici olan diğer aile üyelerinden farklı özellikler gösterirler. Erkek eşler ve kadınlar da rol değişimleri genellikle geleneksel cinsiyet rollerine uygundur. Eşlerin birçoğu sosyal aktivite ve arkadaş ilişkilerinde azalma olduğunu ifade etmektedir.
Living with a Spouse with Chronic Mental Disorder
Responses and behaviors of partners who take care of a role are an important factor that affects the patient's problem behavior positively or negatively. For this reason, specific issues related to the spouses are discussed in this article. The fact that one of the spouses has a psychiatric disorder is a crisis situation for the marital relationship. The balance of marriage is distorted and rebalancing is a process that requires a lot of hard work. The spouses have a much closer relationship with the patient than the other caregivers and the relationship has different characteristics than the other caregivers of the family due to the nature of the marital relationship. Role changes in male spouses and women are often suited to traditional gender roles. Many of the spouses indicate a decrease in social activity and friendship.