Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi; 2018;4(1):21-26
Ruhsal Hastalık Tanılı Bireylerde Aile ile İşbirliğini Başlatma ve Sürdürmede Psikiyatri Hemşireliği
K Bademli, ZÇ Duman
Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Hastalık durumunda hasta bireyin fonksiyonel yeterliliğindeki değişim tüm aileyi etkilemektedir. Kronik ruhsal hastalıklarda hastanın yanı sıra aile üyelerinin de yaşamı olumsuz etkilenmektedir. Ruhsal hastalıklarda ailelerin yaşadıkları güçlükler nedeniyle sağlık çalışanlarından bakım ve bakımı sürdürme konusunda destek almaya ihtiyaçları vardır. Ruh sağlığı çalışanları aileler için formal destek kaynağıdırlar. Sağlık profesyonelleri tarafından uygulanan aile müdahaleleri ailelerin kendilerini yeterli hissetmesini sağlar ve hissettikleri yükü azaltır. Tüm bu olumlu yönlerine rağmen aile ve ruh sağlığı çalışanlarının işbirliği tam olarak gerçekleşememektedir. Bunun farklı nedenleri vardır. Hastalık sürecinde yaşanan umutsuzluk, tükenmişlik, tedavinin işe yaramadığı düşüncesi ailenin tedaviye katılımında engel oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra geçmişte yaşanan başarısız girişimler, olumsuz deneyimler, ruh sağlığı çalışanları ile ilgili ön yargılar, iletişim problemleri gibi nedenler aile üyelerinin ekibin bir parçası olma durumunu engelleyebilmektedir. Ruhsal hastalıklarda aile ile işbirliği güç olabilir. Aile işbirliğinde süreklilik önemlidir. Psikiyatri hemşiresi aile ile işbirliğinde, aile üyeleri ile birlikte belirledikleri sorunları çözümleme konusunda girişimlerde bulunmalıdır. Psikiyatri hemşireleri aileler ile işbirliğinde ailenin günlük rutinini etkilemeyecek tedavi planları uygulamak, yönetmek ve aile için aile üyeleri ile birlikte çözüm yolları bulmalıdır. Ayrıca sosyal destek kaynaklarını tanımlamada ailelere destek verebilir. Ruhsal hastalığa sahip bireylerin aileleri ile işbirliğini başlatma ve sürdürmede psikiyatri hemşiresinin önemli rol ve sorumlulukları vardır. Psikiyatri hemşiresi ailelerin gereksinimlerini değerlendirmeli, gereksinime yönelik bakımı planlamalıdır.
Psychiatric Nursing in Starting and Maintaining Collaboration with the Family of People with Mental Illness
In the case of illness, the change in the functional adequacy of the patient affects the family. In chronic mental illness, the life of family members as well as the patient is negatively affected. In the case of mental illness, families need to get support from their health care providers to maintain their care because of the difficulties they experience. Mental health workers are a source of formal support for families. Family interventions implemented by health professionals help families feel at home and reduce the burden they feel. Despite all these positive aspects, cooperation of family and mental health workers is not fully realized. There are different reasons for this. Experienced in the illness process, burnout, hopelessness the idea that treatment is useless an obstacle to participation of the family. It's well experienced in the past, failed interventions, negative experiences, prejudices related to mental health professionals, family members can cause communication problems such as preventing the situation to be a part of this team. Collaboration with the family can be difficult in mental illnesses. Continuity is important in family collaboration. Psychiatric nurses should engage in initiatives to resolve problems that they identify with family members in collaboration with the family. In collaboration with the family, they should implement and manage treatment plans that will not affect the family's daily routine and find solutions for problems of family members. They can also support families in identifying social support resources. The psychiatric nurse has important roles and responsibilities in initiating and maintaining collaboration with the families of individuals with mental illness. The psychiatric nurse should plan the needsoriented care to assess the needs of the families.