Dergi Ara >>
Yıl:1990; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni; 1990;1(1):18-25
Uyku: Etkileyen ilaçlar, nörokimyasal temel uyku bozukluklarının sınıflandırılması
İ Karacan, E Özmen
Baylor College of Medicine, Texas Medical center, Huston
Uyku, organizmanın yalnız beynini değil ama tümünü etkileyen fizyolojik bir olay olarak bütün hayatımızın yak-laşık üçte birini alır. Uyku uyanıklık bozukluklarının açık-lamasında pek çok mekanizma bulunduğu bilinmekte-dir. Son çalışmalardan alınan bilgilerin ışığında önemli bir bulgu, organizmanın uyku ve uyanıklık anında farklı fizyolojik kontrol mekanizmalarının etkisi altında bulundu-ğu yönündedir. Hatta zaman zaman uykunun iki ayrı dev-resi S-Uykusu (Senkronize veya NREM uyku) ve D-Uyku-su (Desenkronize veya REM uyku) da bu tûr ayrı fizyolo-jik kontroller altındadır denilebilir. Tabiki bu tür farklılık-lar uykunun mekanizmasını, ona bağlı bozuklukları ve de sekonder uyku bozukluklarını araştırmak için oldukça önemli bir fırsat sunar. öte yandan değişik kimyasal ve çevresel stimuluslar uyku ve uyanıklık ûzerine çok çeşitli etkiler yaratırken beklenmeyen uyku bozukluklarına da neden olabilirler. Bu çalışmada, konuyla ilgili araştırma-ların geniş bir özetini vermeye çalıştık.
Sleep: Affected drugs, neurochemical basis, classification of sleep disordes
Sleep occupies one-third of our lives and turns out to involve not one but two basic biological states of the brain and body. Thus there are obviously many possibilities for disorders of sleep to arise. One finding from a number of recent studies is that the control of the body's physiological fonctions is decidedly different during sleep than during waking and sometimes differs even between the two major seep states, S-Sleep (Synchronized or nonrapid eye movement (NREM) sleep) and D-Sleep (Desynchronized, dreaming or rapid eye movement (REM) sleep). That difference provides an opportunity for many specific disorders of the sleep mechanisms to appear and also results in the possibilty of secondary disorders; various chemical and and enviromental stimuli may have different effects during sleep and during waking and may thus unexpectedly produce sleep disorders. In this study, review all the investigations about sleep and its disorders.