Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 10; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2018;10(4):430-443
Yaşam Boyu Sağlıklı Yaşam ve İyilik Hali
FK Owen, ND Çelik
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
Yaşam boyu her alanda sağlıklı olabilmek ve iyilik halini sürdürebilmek bireylerin doğrudan kontrollerinde olmayan, aileden getirilen kalıtsal etmenler, hava kirliliği gibi çevresel etmenler ve yetersiz sağlık sistemi gibi sistemik etmenler nedeniyle her zaman olası ya da kolay olmayabilir. Öte yandan bireyler sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile pek çok hastalığı önleyebilmektedir. İyilik halinin sağlıklı yaşam biçimi olarak tanımlandığı dikkate alındığında bunu sağlayan davranışların neler olduğu önem kazanmaktadır. Bu davranışlar, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarına sahip olma, stresi iyi yönetebilme, düzenli fiziksel etkinlik yapma, spiritüel büyümeyi destekleyici etkinlikler yapma, kişilerarası ilişkileri canlı tutma ve bu konularda sorumluluk alma olarak özetlenmektedir. Bu makalede yaşam boyu gelişim dikkate alınarak çocukluk/gençlik, beliren yetişkinlik ve yetişkinlik/ileri yaştaki yetişkinlik dönemlerindeki bireylerin iyilik hallerine yönelik yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Ayrıca her dönem için tüm ruh sağlığı profesyonellerin yapabileceklerine ilişkin bazı öneriler sunulmuştur
Lifelong Healthy Lifestyle and Wellness
Being lifelong healthy in all fields and maintaning wellness may not always be possible or easy beacuse of environmental factors including not directly under the control of individuals, hereditary factors run in the family, air pollution and also systematic factors like inadequate health system. On the other hand, healthy living habits of individuals can prevent many diseases. When considering the wellness is defined as a health-promoting lifestyle, it becomes important that what behaviors provide it. These behaviors are summarized as having an adequate and balanced nutrition habits, managing stress better, making regular physical activity, doing spiritual growth supportive activities, keeping interpersonal relationships alive and taking responsibility for these issues. In this article, considering the lifelong development, studies on the wellness of individuals in childhood/youth, emerging adulthood and adulthood, old aged adulthood stages were summarized. Moreover, some suggestions were presented with respect to doings by professionals who are interested in the development of individiuals such as psychologists, psychological counselors and nurses for every period.