Dergi Ara >>
Yıl:1990; Cilt: 1; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni; 1990;1(1):2-9
Alkolün merkez sinir sistemine etki mekanizmaları
B Öztaş
İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi
Alkolün merkez sinir sisteminde pek çok biyolojik sistemleri etkilediği bilinmektedir. Alkoliklerde beyinde oluşan yapısal değişikliklerin yanında fizyolojik fonksiyonlarda bozulmuştur. Alkol beyin kan akımına, beyin glikoz metabolizmasına ve çeşitli nörotransmiterlerin sentez ve yıkılmalanna etki etmektedir. Bu etkilerinden dolayı alkol ile manik hastalıklar arasında yakın ilişki olduğu pek çok araştırıcı tarafından vurgulanmıştır. Çeşitli mental bozuklukları olan hastaların sıklıkla alkol bağımlısı oldukları bir gerçektir.
Bu derleme çeşitli laboratuvarlarda alkol intoksikasyonunda ve kronik alkoliklerde yapılan araştırmalan toplamaktadır. Özellikle alkolün beyin hasarı, beyin metabolizması ve çeşitli nörotransmiterlerle ilişkisi incelenmiştir.
The effect of alcohol on the central nervous systems
Alcoholism and alcohol abuse are serious health problems. Alcohol is known to influence the activity of a number of biological systems in the central nervous system. Alcohol related brain damage is one of the most important causes of psychological impairment in the world. Studies on alcoholic patients have found a higher than expected prevalence of panic disorder, and suggest a positive correlation between the level of alcohol consumption and severity of anxiety.
There are wide ranging effects of alcohol on the nervous system. Some interfere with physiological and neurochemical functions but ultimately structural damage occurs. This review will present results from various laboratories on the effects of acute and chronic ethanol on the brain damage, neurotransmitter content, cerebral blood flow and cerebral glucose utilization