Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(1):81-130
Madde Bağımlılığı:Temiz Bir Yaşam İçin Bireyin Güçlendirilmesi
C Yancar, FD Akyılmaz, H Eşici, İH Tomar, R Aliyev, S Yılmaz, Ş Büyüköztürk, Y Özbay
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep
Bu çalışmanın amacı, bağımlılıkla mücadelede birincil önleme kapsamında yapılacak çalışmaları betimlemek ve önleme programlarının değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmektir. Bağımlılık, genel anlamda kullanılan maddenin istenen etkisini sağlamak için kişinin giderek daha fazla miktarda madde kullanması ya da aynı miktarda madde kullandığında kişide belirgin şekilde azalmış bir etkinin meydana gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Bağımlılıkla ilgili literatüre bakıldığında madde bağımlılığı ile mücadelede sadece adli veya tıbbi müdahalelerin soruna etkili çözüm getiremediği fark edilmektedir. Buna karşın önleme ve yaşam becerilerini geliştirme odaklı çalışmaların çözüm noktasındaki ağırlığı günden güne artmaktadır. Önleme çalışmalarında öncelikli hedef, bireyi madde kullanmaya başlamadan evvel bilinçlendirmek ve güçlendirmektir. Bu çalışmalarla koruyucu faktörleri geliştirmek ve risk faktörlerini azaltmak suretiyle bağımlılığın önlenmesine uğraşılmaktadır. Nitekim son dönemlerde madde bağımlılığı ile mücadelede, yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlayan önleme çalışmalarının ön plana çıktığı ve daha etkili sonuçlar alındığı görülmektedir.
Substance Dependence:Reinforcing the Individual for a Clean Life
The aims of this study are to define studies that will be conducted for primary prevention within the framework of the struggle with addiction and to present inferences for evaluating and improving prevention programs. Addiction is generally defined as the progressive use of a substance for providing the addictive substance’s desired effect or when a decrease effect occurs despite using the same amount of the substance. When reviewing the literature on addiction, forensic or medical interventions alone are unable to offer effective solutions to this problem. Suggestions for studies on preventing and improving life skills have been able to be provided. The primary objective of prevention studies is to raise individual awareness and provide reinforcement before the use of any substance is begun. These studies have attempted to prevent addiction by improving protective factors and decreasing risk factors. Recently, prevention studies that aim to improve life skills in order to prevent addiction have been observed at the forefront and have revealed effective results.