Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 11; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2018;11(1):52-56
Gebelik ve Elektrokonvülzif Terapi
Y Selvi, R Tekdemir
Selçuk Üniversitesi, Konya
Gebelik sırasında şiddetli psikiyatrik rahatsızlıkların farmakolojik tedavisi, tedavinin fetüse potansiyel zararlı etkileri nedeniyle karmaşıktır. Hem annenin hastalığının hem de verilen ilaçların fetüs üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Gebelik döneminde verilen psikotrop ilaçlar, kullanıldığı gebelik ayına göre fetüste değişik yan etkilere neden olabilmektedir. Özellikle ilk 3 ayda alınan psikotropların fetüste teratojen etkilere daha fazla neden olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle gebe kadınlarda elektrokonvülzif terapi (EKT) önemli bir tedavi seçeneği haline gelmekle birlikte pek çok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde de etkili ve güvenli bir seçenektir.
Pregnancy and Electroconvulsive Therapy
Pharmacological treatment of severe psychiatric disorders during pregnancy is complicated by the potentially harmful effects on the fetus. Psychotropic drugs given during pregnancy cause different side effects on the fetus according to the month of pregnancy used. It is known that psychotrophics, especially in the first 3 months, are more likely to cause fetal teratogenic effects. However, Electroconvulsive Therapy (ECT) becomes an important treatment choice to pregnant women and is an effective and safe choice in the treatment of many psychiatric disorders.