Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(4):287-292
Öfke, İntikam ve Şiddet
E Akıncı, Hİ Taş
Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
Şiddet, insanın varoluş mücadelesi boyunca belki de her zaman var olan bir olgudur. Şiddetin birçok olası tanımlama yolu olmasına rağmen, Dünya Sağlık Örgütünün şiddet ve sağlığa ilişkin raporundaki kapsamlı tanımı "kişinin kendisine, başka bir kişiye, bir gruba veya topluluğa karşı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu veya mahrumiyet ile sonuçlanan ya da bunlarla neticelenme olasılığı yüksek olan fiziksel şiddet ve gücün tehdit veya fiili olarak kasıtlı kullanımı" olarak yapılmıştır. Şiddet, dünyanın dört bir yanındaki birçok insanın hayatını yok etmektedir. Dünya genelinde her yıl tahmini 1.3 milyon insandan daha fazlası şiddetin kurbanı olmakta olup, bu durum tüm dünyadaki ölümlerin yaklaşık % 2.5'ine karşılık gelmektedir. Savaşın neden olduğu şiddet ve yıkımın uzun süreli etkilerinin mağdurları ise genellikle sivillerdir. 2016 yılı sonunda dünya çapında savaş, şiddet ve zulüm nedeni ile zorla yerlerinden edilen yani mülteci konumuna düşen kayıtlı insan sayısı 65.6 milyondur. Bu derlemede; öfke ve şiddetin nörobiyolojik ve psikolojik nedenlerinin kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Rage, Revenge and Violence
Violence is a phenomenon that has probably always occured throughout struggle for existence of mankind. Although there are many possible ways to define violence, it is defined by World Health Organisation comprehensively in the World report on violence and health as "the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, maldevelopment, psychological harm, or deprivation." Violence wipes out the lives of many people around the world. Estimated more than 1.3 million people are victims of violence annually, equivalent to about 2.5% of worldwide deaths. The victims of violence and destruction caused by war are mostly civilians, with long-lasting consequences. Because of war, violence and persecution, 65.6 million people were displaced by force worldwide at the end of 2016. In this article, neurobiological and psychological causes of rage and violence are reviewed in detail.