Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(4):278-286
Şefkat ve Aşkın Nörobiyolojisi
B Doğan
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Şefkat sözlüklerde "acıyarak ve/veya koruyarak sevme, sevecenlik" olarak tanımlanır. Temelinde vicdani motivasyon bulunan, diğerkamlık adı verilen ruhsal yeteneklerden biri olarak kabul edilen şefkatin, ayna nöronların keşfi ve empati becerisinin şefkatle ilişkili yakın nöral devrelerin bulunduğu mediyal prefrontal-striatal devre tarafından düzenlendiği anlaşılmıştır. Aşkta ise tutkulu bağlanma, yoğun istek ve şehvet vardır. Her iki kavram da birçok duyguyu birbirine geçmiş halde içinde barındırır. Duygu ve davranış bilimleri, bu kavramların nörobiyolojisini anlamaya yönelik çalışmalara ağırlık vermeye başlamıştır. Aşk ve şefkat ile ilgili beyin alanları, nörotransmitterler, feromonlar ve hormonlar, hücresel değişiklikler araştırmaların odağındaki önemli konu başlıklarıdır. Bilhassa oksitosinin cinsellik ve üreme davranışı ile ilişkili olduğu, sevecen, içten, yakın ve şefkatli bağların sağlanmasında önemli rolü bulunduğu anlaşılmıştır. Aşık olan bireylerin beyin taramalarıyla yapılan çalışmalarda cinsiyetler arası farklılıklar da gösterilmiştir. Örneğin, kadınların beyninde içgüdülerle ilgili alanların, dikkat ve hafıza devrelerinde, erkeklerde görselliğin işlendiği alanlarda hareketlenme yaşandığı gösterilmiştir.
Neurobiology of Compassion and Love
Compassion is defined as "to love with pity and/or defending, tenderness. Compassion is accepted one of the mental abilities named as altruism and has underlying conscientious motivation. It is understood by finding out mirror neurons that empathy skill is regulated with medial prefrontal-striatal circuits where neurons related with compassion are present. Morever, there is passionate, intense desire and lustin love. Both of these terms containseveral emotions entwined together. Behavioral and emotional sciences focused on several research for understanding neurobiology of compassion and love. Brain areas, neurotransmitters, feromones and hormones, cellular changes are the main themes. Oxytocin is found tobe related with sexuality, reproductive behaviour. In addition it and has an important role in affectionate, nearly and compassionate bonding. Differences between gender are shown in neuroimaging studies among people in love. In women, there is an increase in activity of brain areas related with instinct, attention and memory circuits. However, there is an increase in activity of brain areas in men that are related with visuality. In this article, we will present recent neurobiological developments in love and compassion.